پرسید خوبی؟ خوب نبودم... آرزو کردم کاش می‌شد این خب نبودن‌هام رو با یه نفر قسمت کنم. نوشتم نه خوب نیستم، خیلی اعصابم داغونه... بعد فکر کردم الان که بخونه میپرسه چرا؟ چی‌ شده؟ و چی باید جواب می‌دادم وقتی خودمم نمیدونستم چرا؟ یا نمی‌تونستم حقیقت اینکه چی شده رو بهش بگم... پیام‌هامو پاک کردم و نوشتم خوبم عزیزم مرسی...

بعضی خوب نبودن‌ها باید واسه همیشه بمونه گوشه‌ی دل خودت.